Dr. Gács Boróka

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézetének tudományos munkatársa, oktatója és kutatója, illetve az Orvosi Oktatásfejlesztési és Kommunikációs Tanszék munkatársa, valamint a Student Counselling és az Pszichológiai Konzultációs Szolgálat vezetője vagyok. Első diplomámat a PTE Bölcsészettudományi Karának Pszichológia szakán szereztem, majd az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán végeztem el szakképzésemet krízisintervenció szakirányon. Ezzel egyidőben kaptam meg a Magyar Coaching – Pszichológiai Egyesület által jóváhagyott Life Coach és Coaching Pszichológus Licencemet is. Doktori képzésemet a PTE ÁOK Elméleti Orvostudományok Doktori Iskolájában végeztem el.  Disszertációmat „A fájdalomadaptáció többszempontú pszichológiai vizsgálata: A téri- és az időtényezők szerepe” címmel írtam. A képzéseim során ezeken túl lehetőségem volt megismerni és elsajátítani olyan széles spektrumon használható módszerspecifikus eszközöket, mint például az autogén tréning, kognitív és mentalizáció alapú módszerek, rendszerszemlélet, pozitív szuggesztiós kommunikáció, EMDR vagy a pszichodráma, melyeket a munkám minden területén, de elsősorban a segítő szerepemben, a pszichológiai tanácsadásban használok egyénre és problémára szabottan.

A legfontosabb értékek számomra a munkában és személyes életemben is a bizalom, elfogadás, illetve az, hogy a nehézségeket a lehető legreálisabb formában kihívásként és lehetőségként tekintsük. Éppen ezért, szemléletem a személyiség fejlődési képességeire, önmagában rejlő kibontakozási lehetőségeire épít. Célom, hogy a kliensem felismerje saját lehetőségeit egészségének és mentális jóllétének megteremtésére és megőrzésére.


Vegye igénybe webkamerás távkonzultációnkat!

Időpontfoglalás