ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A dr. Nagy Máté e.v. (Székhelye: 2045 Törökbálint, Napsugár utca 12), mint Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) valamint Ügyfele (a továbbiakban: Ügyfél, a Szolgáltató és Ügyfél együttesen a továbbiakban: Felek) között létrejött egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésre (a továbbiakban Szerződés) a Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak.

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött Szerződés és egyéb megállapodás mást nem tartalmaz, a felek a Szerződést határozott időtartamra kötik, amely időtartam alatt jogosult a megrendelt egészségügyi szolgáltatások igénybevételére – beleértve az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelését és teljesítését – a mindenkor érvényes és hatályos ÁSZF rendelkezései irányadók az egyedi Szerződésben foglalt eltérésekkel. A felek között létrejött szerződés a jelen ÁSZF rendelkezései szerint szűnik meg, illetőleg szüntethető meg a felek által.

Az Ügyfél a Szerződés aláírásával, írásbeli szerződés hiányában az egészségügyi ellátásra történő időpontfoglalással vagy (amennyiben készül ilyen) az egyedi árajánlat aláírásával ismeri el, hogy az ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 1. Szolgáltatás

A Szolgáltató a Szerződés és mellékletei, továbbá a jelen ÁSZF szerinti feltételek mellett vállalja egészségügyi szolgáltatások nyújtását a Szerződés és mellékleteiben meghatározott tartalommal (a továbbiakban: Szolgáltatások) az Ügyfél részére. Szolgáltató tevékenységét alkalmazottai és külön szerződéssel igénybe vett közreműködői, megbízottjai és alvállalkozói igénybevételével látja el. Szolgáltatás nyújtásánál, alvállalkozó igénybevétele esetén, a Szolgáltató az Ügyfél által igényelt (megrendelt) szolgáltatást változatlan formában értékesíti az Ügyfele felé. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel rendelkezik. Az Ügyfél a Szerződés hatályba lépésének napjától megrendeli a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokat és kötelezettséget vállal arra, hogy azokat szerződés szerinti feltételek mellett igénybe veszi, szerződéses kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti.

A Szolgáltató az alábbi egészségügyi szolgáltatásokat végzi:

 1. IDEGSEBÉSZET

Az idegsebészeti szakrendelés során az agy és gerinc betegségei közül az operációval gyógyíthatókat diagnosztizálja a Szolgáltató a panaszok, a fizikális vizsgálat és a képalkotó vizsgálatok eredményeinek tükrében. Terápiás terv is készül a fokozatosság elvét követve, illetve a legnagyobb gondosságra törekedve a Szolgáltató vagy annak közreműködője által.

 1. IDEGGYÓGYÁSZAT

Az ideggyógyászati szakrendelés során a központi- és a perifériás idegrendszer betegségeit diagnosztizálja Szolgáltató a panaszok, a fizikális vizsgálat és képalkotó vizsgálatok eredményeinek tükrében. Gyógyszeres terápia is beállításra kerül bizonyos betegségek és fájdalmak esetén a Szolgáltató vagy annak közreműködője által.

 1. PSZICHIÁTRIA

A lelki betegségek diagnosztizálása és kezelése történik gyógyszeres terápia segítségével a pszichiátriai szakrendelésen a Szolgáltató vagy annak közreműködője által.

 1. PSZICHOLÓGIA

A szorongás, depresszió és függőségek, valamint egyéb lelki betegségek terápiája történik a a Szolgáltató által biztosított rendelésen. Érzelmi és mentális folyamatokban, személyközi kapcsolatokban történő pozitív változás elősegítése a cél egyéni, illetve csoportos formában a Szolgáltató vagy annak közreműködője által.

 1. ORTOPÉDIA

Az ortopédiai szakrendelés során a veleszületett deformitások, a korból adódó kopásos, a gyulladásos vagy a daganatos ízületi- és egyéb mozgásszervi betegségek diagnosztizálása történik, valamint műtéti teendő szükségének megítélése a Szolgáltató vagy annak közreműködője által.

 1. TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÁS

A táplálkozási szokások felmérése és a célok kijelölése után, személyre szabott egészséges étrend kialakítása történik táplálkozási tanácsadással, recept ötletekkel és utánkövetéssel a Szolgáltató vagy annak közreműködője által.

 1. GERINC- ÉS TOVÁBBI SPECIÁLIS TORNÁK

Megelőző célú törzsizom- és szalagrendszer erősítés, mobilizálás, tartásjavítás és ízületi átmozgatás a Szolgáltató vagy annak közreműködője által.

 1. KÖZÉRZETJAVÍTÓ MASSZÁZS

Hát- és teljes test-, illetve ellazulást segítő, stresszlevezető masszázsok, aromaterápia, testkezelések, fiatalító és frissítő kezelések és egyéb közérzetjavító mély és felületes masszázsok a Szolgáltató vagy annak közreműködője által.

 • ANESZTEZIOLÓGIA

Altathatósági vizsgálat történik a kórtörténet áttekintése mellett a belgyógyászati fizikális vizsgálat, a laborvizsgálat és a szívritmus eredményeinek elemzésével a Szolgáltató által.

 • KARDIOLÓGIA

A szív állapotának Szolgáltató általi feltérképezése zajlik a betegségek megelőzésének, diagnosztizálásának és kezelésének érdekében a szakvizsgálat során.

 • RADIOLÓGIA

Ultrahang vizsgálat során a pajzsmirigy, a szív, a hasi- és kismedencei szervek, különböző erek és idegek, valamint az ízületek és lágyrészek állapotát vizsgálhatják a Szolgáltató által üzemeltetett rendelőben felnőttek és gyermekek esetében.

 • VÉRVÉTEL

A vérvétel célja, hogy betegségek diagnózisát állítsa fel a Szolgáltató, illetve terápiák hatékonyságát mérje, valamint tudomást szerezzen a páciensek általános állapotáról. A Szolgáltató által üzemeltetett rendelőben az orvosok által elrendelten történik ez a biztonságosnak számító invazív beavatkozás, melynek ritkán előforduló szövődménye lehet a vérömleny kialakulása és a véna gyulladása.

A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy egészségügyi szolgáltatást a fenti körben nyújt az Ügyfél részére, azonban az Ügyfél megrendelése nem jelenti automatikusan valamennyi fentebb meghatározott pontban megjelölt egészségügyi szolgáltatás nyújtását. Az Ügyfél által megrendelt, és a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatások pontos körét az Ügyfél megrendelése, és az ennek alapján a felek között létrejött Szerződés tartalmazza és határozza meg.

A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az egyes igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások díját a Szolgáltató mindenkori díjtáblázata határozza meg, amely a Szolgáltató honlapján megtekinthető.

A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a díjtáblázatban megjelölt egészségügyi szolgáltatások közül bizonyos szolgáltatások önmagukban, az Ügyfél egyedi igénye alapján nem, csak orvosi rendelvényre, és más szolgáltatásokkal együtt vehetőek csak igénybe.
A Szolgáltató a szolgáltatásait a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező munkavállalói és közreműködői (alvállalkozói) igénybevételével nyújtja a Szolgáltató által meghatározott 7624 Pécs, Alkotmány u. 41. szám alatti helyen azzal, hogy szolgáltatása biztosítása során külső intézmények szolgáltatásait is igénybe veheti.

A Szerződés aláírásával szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez – különösen az orvosi ellátáshoz, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, az Ügyfél által igénybe venni kívánt egyéb szolgáltatásokhoz – a Szolgáltató közreműködőket (alvállalkozókat) is igénybe vesz, akiknek a közvetített tevékenységéért úgy felel, mintha a közreműködőire (alvállalkozóira) bízott tevékenységet saját maga látta volna el. A Szolgáltató ezen általa megvásárolt szolgáltatásokat részben vagy egészben is értékesítheti változatlan formában, illetve tartalommal az Ügyfél részére, amely szolgáltatások értékesítése – a Szolgáltató döntésétől függően – történhet változatlan (azaz beszerzési) áron, vagy saját díjszabása alapján, módosult – növelt, vagy csökkentett – áron (közvetített szolgáltatás).

 1. Szolgáltatás megfizetése és annak módja

II.1.1. Az ügyfél az esetenként igénybevett szolgáltatásokért Szolgáltató részére díjat köteles fizetni. Az egészségügyi szolgáltatások díjai a Szolgáltató honlapján (www.auroramedical.hu), valamint az AURORAMEDICAL-ban nyomtatott formában, a hatályos díjjegyzéknek Szolgáltató recepcióján való kifüggesztésével ismerhetők meg személyesen. Ezen kívül Szolgáltató telefonon, valamint e-mail útján biztosít tájékoztatást az Ügyfél részére.

II.1.2. Az elvégzett kezelések díjai, a közvetített szolgáltatások költségei a kezelések befejezésekor adott megjelenéskor kerülnek rögzítésre, és számlázásra ideértve a közvetített szolgáltatások díját is, amelyeket az Ügyfél külső szolgáltatótól vesz igénybe.

II.2. A szolgáltatási díjat Szolgáltató számlája ellenében elsődlegesen magyar forintban, a szolgáltatás igénybevételekor készpénzzel, egészségpénztári kártyákkal (elfogadott lista mindenkor kifüggesztve Szolgáltató recepcióján) vagy bankkártyával kell kiegyenlíteni a Szolgáltató pénztáránál. Szolgáltató a számlát a szolgáltatás igénybevételét követően állítja ki. Azokban a külön – jelen ÁSZF-ben rögzített – esetekben, amikor az Ügyfélnek valamely díját a Szolgáltató által postán kiküldött számla ellenében kell megfizetnie, a Szolgáltató jogosult számla helyett az Ügyfél részére ún. díjbekérőt kiküldeni. Ebben az esetben az Ügyfél az általa megfizetett összegről a számlát utólag, a díjbekérőn szereplő összeg megfizetését követően kapja meg postai úton.

II.3. Ügyfél az egyes kezelés(ek) befejezésekor az ún. ambuláns lapon aláírásával igazolja a Szolgáltató teljesítését. A Szolgáltató ennek alapján állítja ki szolgáltatásairól, illetőleg a teljesítéséhez kötődő közvetített szolgáltatások ellenértékéről a számláját. A számla aláírásával az Ügyfél a Szolgáltató teljesítését és a számla átvételét is igazolja. Szolgáltató jogosult a számlát és annak mellékleteit postai úton megküldeni az Ügyfél részére. Amennyiben az Ügyfél a teljesítésigazolás kiadását megtagadja, a Szolgáltató jogosult az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatás díját peres úton követelni az Ügyféltől.

II.4. Minden olyan esetben, amikor a számla kiegyenlítése nem történik meg a szolgáltatás időpontjában (átutalással történő fizetés, biztosító általi finanszírozás, stb.), az Ügyfél köteles a fizetési kötelezettségének a számla szerinti fizetési határidőig eleget tenni, és a számlában megjelölt összeget maradéktalanul kiegyenlíteni. Az általa megjelölt biztosító fizetési kötelezettségért, a biztosító szerződésszerű teljesítéséért az Ügyfél a Szerződés aláírásával készfizető kezességet vállal.

II.5.1. Az ügyfél a szolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű éves késedelmi kamatot köteles megfizetni a Szolgáltató részére, a késedelembe esés időpontjától a fizetési kötelezettség teljesítésének az időpontjáig számítottan. A Szolgáltató fizetési késedelem esetén jogosult igényét peres úton érvényesíteni az Ügyféllel szemben, és igénybe vehet valamennyi rendelkezésére álló jogi eszközt a követelése érvényesítése érdekében. Az igényérvényesítéssel kapcsolatos felmerülő többletköltségek az Ügyfelet terhelik.

II.5.2. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató – a sürgősségi ellátás kivételével – jogosult továbbá megtagadni minden további egészségügyi szolgáltatás nyújtását az Ügyfél részére, függetlenül attól, hogy azok egy már megrendelt kezelési szolgáltatáscsomag részét képezik-e, vagy egymástól független szolgáltatások.

II.5.3. Amennyiben az Ügyfél fizetési kötelezettségének a határidő lejártát követő 15 napon belül sem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a már megrendelt, de még nem teljesített egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában a Szerződést azonnali hatályú felmondással felmondani. A Szolgáltatót a Szerződés ezen okból történő felmondása esetén az Ügyfél által megrendelt egészségügyi szolgáltatások megrendelés szerinti szolgáltatási díja 50%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg, amelyet az Ügyfél a Szolgáltató felmondásának a kézhezvételétől számított 8 napon belül, egy összegben, átutalással köteles megfizetni.

II.6. A Szolgáltató a mindenkori szolgáltatási díjait jogosult egyoldalúan módosítani. Szolgáltató a díjmódosítás tényét és a hatályos díjjegyzéket – a módosítás hatályba lépését legalább 10 (tíz) nappal megelőzően – a honlapján köteles közzétenni, valamint a rendelőben nyomtatott formában a betegváróban kifüggeszteni. A Szolgáltató által módosított díjak nem vonatkoznak a már megkötött Szerződés alapján és keretében az Ügyfél által már megrendelt egészségügyi szolgáltatásokra, kivéve azt az esetet, amennyiben a Szolgáltató díjainak a megváltoztatására a Szolgáltató által igénybe vett, általa közvetített szolgáltatások díjának a megváltozása miatt kerül sor. Ez utóbbi esetben a Szolgáltató jogosult a díjváltozást az Ügyféllel szemben a már megrendelt szolgáltatások vonatkozásában is érvényesíteni, köteles azonban az Ügyfél részére igénye esetén igazolni, hogy a díjváltoztatásra a közvetített szolgáltatások díjának a megváltozás miatt kerül sor.

II.7.1. A Szolgáltató által a szolgáltatási díjakról a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint kiállított számlák a számla keltének napján hatályos számviteli-és adójogszabályoknak megfelelő módon tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját és határidejét. Amennyiben a szolgáltatásnyújtás kezdete, és a számlakiállítás napja közötti időszakban bekövetkezett jogszabályváltozás miatt a számlának egyéb, a Szolgáltató által nem ismert adatot is tartalmaznia kell, az Ügyfél köteles a Szolgáltató részére a még hiányzó adatokat haladéktalanul megadni a számviteli szabályok betartása érdekében.

II.7.2. A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatásokat ÁFA mentesen számlázza ki az Ügyfél részére, és ÁFA mentes díjakat is tűntet fel a mindenkori díjtáblázatában (kivéve azokat a szolgáltatásokat, amelyek ÁFA-kötelesek, és ahol maga a díjtáblázat is feltünteti az ÁFA összegét). Amennyiben esetleges jogszabályváltozás folytán a díjtáblázatban feltüntetett ÁFA-mentes szolgáltatások ÁFA-körbe kerülnének, a Szolgáltató jogosult a már megrendelt, de még nem teljesített és ki nem számlázott szolgáltatások vonatkozásában a Szerződésben feltüntetésre kerülő szolgáltatási díj összegét az ÁFA összegével megemelni, és az Ügyfél is ezen ÁFA-összeggel megemelt szolgáltatási díj fizetésére köteles.

II.8. A szolgáltatási díj magában foglalja a Szolgáltató díját, és valamennyi költségét is, azaz a Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezésein túlmenően további díjat vagy költségtérítést a Ügyféltől nem igényelhet.

 1. Ügyfél

A Szolgáltató a Szerződésben írt Szolgáltatást az Ügyfél vagy az Ügyfél által egyoldalúan meghatározott természetes személyek (a továbbiakban: Ügyfél) részére nyújtja. Az Ügyfél a Szerződés aláírásával egy időben, a Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletben meghatározza vagy meghatározhatja azon személyek körét, akik jogosultak az Ügyfél nevében a Szolgáltató által biztosított Szolgáltatást igénybe venni. A harmadik személyek körét az Ügyfél egyoldalúan módosíthatja a jelen ÁSZF-ben rögzített eljárási rend betartásával. Az Ügyfél jogosult és köteles a harmadik személyeket az igénybe vehető Szolgáltatások köréről és az igénybevétel feltételeiről tájékoztatni.

 1. Ügyfél jogai és kötelezettségei

IV.1. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatást szabad önrendelkezési jogának biztosítása mellett veszi igénybe.

IV.2. Az Ügyfelet megilleti az önrendelkezéshez való jog. Ennek keretében az Ügyfél szabadon döntheti el, hogy kívánja-e a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásait igénybe venni. Az Ügyfél döntése nem érinti azonban az Ügyfél díjfizetési kötelezettségét a Szolgáltató által már elvégzett, illetőleg elvégezni megkezdett szolgáltatások vonatkozásában, amelyek ellenértékét köteles megtéríteni a Szolgáltatónak.

IV.3. A Szolgáltató részéről bármilyen egészségügyi szolgáltatás, laboratóriumi mintavétel, vizsgálat, vagy egészségügyi ellátás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz az Ügyfél megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja. Az Ügyfél ezen beleegyezését szóban, írásban és ráutaló magatartással is megadhatja kivéve, ha törvény eltérően rendelkezik. Az egyes elvégzendő vizsgálatokról, ellátásról készült és az Ügyfél részére átadott előzetes árajánlat, vagy a számla átvételének az aláírásával az Ügyfél a jelen pont szerinti beleegyezését megadottnak kell tekinteni.

IV.4. Az egészségügyi szolgáltatás elvégzéséhez szükséges Ügyféli beleegyezés hiányában, vagy megadásának a megtagadása esetén a Szolgáltató jogosult az egészségügyi szolgáltatás elvégzését megtagadni és a megkötött Szolgáltatási szerződéstől elállni.

IV.5. Az Ügyfél az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez való beleegyezését bármikor visszavonhatja, az alapos ok nélküli visszavonás esetén azonban köteles az ennek következtében felmerült és indokolt Szolgáltatói költségek megtérítésére.

IV.6. A cselekvőképes Ügyfél – ha az Eütv. eltérően nem rendelkezik – közokiratban, teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy – írásképtelensége esetén – két tanú együttes jelenlétében megtett nyilatkozattal

 1. megnevezheti azt a cselekvőképes személyt, aki jogosult helyette a beleegyezés, illetve a visszautasítás jogát gyakorolni, illetve, akit az Eütv. 13. § alapján tájékoztatni kell,
 2. az a) pontban meghatározott személy megjelölésével vagy anélkül az Eütv. 16. § (2) bekezdése szerinti személyek közül bárkit kizárhat a beleegyezés és a visszautasítás jogának helyette történő gyakorlásából, illetve az Eütv. 13. § szerinti tájékoztatásból.

IV.7. Amennyiben az Ügyfél cselekvőképtelen, és nincs az előbbi bekezdés a) pontja alapján nyilatkozattételre jogosult személy, a beleegyezés és a visszautasítás jogának a gyakorlására az Eütv. 16. § (2) bekezdésében megjelölt sorrendben az ott megjelölt személyek jogosultak. Az egy sorban nyilatkozattételre jogosultak ellentétes nyilatkozata esetén az Ügyfél egészségi állapotát várhatóan legkedvezőbben befolyásoló döntést kell figyelembe venni.

IV.8. Az Ügyfél egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzájárulását vélelmezni kell, ha egészségi állapota következtében beleegyező nyilatkozat megtételére nem képes, és

 1. a fentiek szerint a beleegyezés jogának a gyakorlására az Ügyfél által megnevezett személy nyilatkozatának beszerzése késedelemmel járna;
 2. invazív beavatkozások esetén akkor, ha az előbbi, vagy az Eütv. 16. § (2) bekezdése szerinti személy nyilatkozatának beszerzése késedelemmel járna és a beavatkozás késedelmes elvégzése az Ügyfél egészségi állapotának súlyos vagy maradandó károsodásához vezetne.

IV.9. Az Ügyfél beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások – ideértve a 24. hetet betöltött magzatot is – egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, továbbá ha a beteg közvetlen életveszélyben van.

IV.10. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatásra időpontot foglal, de azt nem veszi igénybe, a Szolgáltatásról díjmentesen lemondhat amennyiben a lefoglalt időpontot legkésőbb a szolgáltatás nyújtását megelőző 48 órával lemondja.

IV.11. Amennyiben az Ügyfél az előre lefoglalt időpontot nem mondja le és azon nem jelenik meg, úgy a Szolgáltató az Ügyfél által igénybe venni kívánt Szolgáltatás díjának 50%-ra (lemondási díj) jogosult. Ezen díjról Szolgáltató jogosult számlát kiállítani, amelynek megfizetésére a számla kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles az Ügyfél.

IV.12. Ügyfél köteles a szolgáltatás során a Szolgáltatóval együttműködni, a Szolgáltató működési rendjét tiszteletben tartani. Ügyfél köteles írásban megtenni a szolgáltatáshoz szükséges, valamint jogszabály által kötelezően előírt nyilatkozatokat. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogszabály által előírt, vagy a Szolgáltató által kért tájékoztató, vagy beleegyező nyilatkozatok aláírását megtagadja, úgy a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni és amennyiben ezzel összefüggésben költsége merült fel, úgy azt az Ügyféllel szemben érvényesíteni.

IV.13. A Szerződést valamint a szolgáltatás során szükséges nyilatkozatokat az a személy köteles aláírni, aki a megrendelt szolgáltatást igénybe veszi, ebben a körben a Szolgáltató nem fogadja el képviselő aláírását. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek esetében a szerződést a törvényes képviselők, illetőleg a gondnok köteles aláírni, akik készfizető kezesként felelnek a megrendelt szolgáltatások ellenértékének a kiegyenlítéséért.

 1. Szolgáltató jogai és kötelezettsége

V.1. Szolgáltató kötelezettséget vállal a Szerződésben foglalt Szolgáltatások szakszerű, a hatályos jogszabályoknak és magyar egészségügyi szakmai protokolloknak megfelelő, illetve szerződés szerinti nyújtására.

V.2. A Szolgáltatásokat a Szolgáltató az 7624 Pécs, Alkotmány u. 41. szám alatti ingatlanban, szerződött partnereinél vagy a Szerződésben meghatározott külső helyszínen nyújtja.

V.3. A szolgáltatások csak előzetes időpont egyeztetés után vehetők igénybe. Szolgáltatóval az előzetes időpont egyeztetés telefonon, illetve a Szolgáltató honlapján keresztül van lehetőség.

V.4. Amennyiben Szolgáltató rajta kívül álló okok miatt átmenetileg nem képes a Szolgáltatásokat nyújtani, úgy jogosult az ilyen Szolgáltatások ellátását a vele szerződéses kapcsolatban álló más egészségügyi intézményben biztosítani.

V.5. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Ügyfeleket előzetes bejelentkezés alapján az fogadja és Szolgáltatásokat nyújt a részükre. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásáért az írásbeli Szerződésben vagy az egyedi árajánlatban, illetve a Szolgáltató hivatalos árlistáiban rögzített díjazásra jogosult, ezen listában korábban szereplő dokumentum felülírja a későbbieket. A Szerződés megkötésével vagy a szolgáltatás igénybevételével, mint ráutaló magatartással Ügyfél vállalja a díjazás megfizetését.

V.6. Amennyiben az Ügyfél az igénybe venni kívánt Szolgáltatásra érvényes Szerződéssel nem rendelkezik, Szolgáltató indoklás nélkül megtagadhatja a Szolgáltatás nyújtását. Érvényes szerződés esetén is megtagadhatja a Szolgáltató a Szolgáltatást nyújtását, amennyiben az Ügyfélnek a Szolgáltató felé díjtartozása áll fenn vagy Szolgáltató egyéb szolgáltatási szabályzatait, előírásait, különösen a hatósági előírásokat nem tartotta be.

 1. Tájékoztatási kötelezettség és beleegyezés

VI.1. Az Ügyfél bármely Szolgáltatás igénybevétele előtt részletes szóbeli és írásbeli tájékoztatást kérhet az egészségügyi kezelésről. Tudomásul veszi, hogy amennyiben külön írásban nem kéri, úgy a Szolgáltató által rendszeresített formanyomtatványok, tájékoztató, beleegyező nyilatkozat és állapotfelmérő tartalmát elegendőnek tartja az adott Szolgáltatás igénybevételhez és azok aláírásával elismeri, hogy kellő előzetes tájékoztatásban részesült. A további tájékoztatási igényéről lemond.

VI.2. Amennyiben az Ügyfél a szerződéses és jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy a Szolgáltató mentesül az ebből eredő következmények viselése alól, ezekért a Szolgáltatót, vagy a kezelő orvost sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.

VI.3. Vizsgálati eredmény vagy az Ügyféllel összefüggésbe hozható bármely egészségügyi vagy egyéb információt Szolgáltató csak az Ügyfél felé személyesen vagy a regisztráció során megadott telefonszámon, illetve e-mail címen nyújt. Szolgáltató jogosult az Ügyfél azon hozzátartozója részére is tájékoztatást adni, akinek nevét és elérhetőségét az Ügyfél megadta. Jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató jogosult ezen harmadik személynek írásban vagy szóban tájékoztatást nyújtani, tekintettel arra, hogy a felek között kötött szerződésben vagy regisztrációs okiratban ilyen harmadik személy nevének és elérhetőségének megadása egyben az Ügyfél hozzájárulását is jelenti arra vonatkozóan, hogy ezen harmadik személy az orvosi dokumentációt az Ügyféllel kapcsolatban megismerheti.

 1. Távkonzultáció

Távkonzultáció külön díjazás ellenében vehető igénybe, előzetes megfizetéssel, a következő feltételekkel:

 • a távkonzultáció díját legkésőbb a vizsgálatot megelőző nap 15:00 óráig be kell fizetni, ellenkező esetben az előjegyzett időpontot Szolgáltató törli;
 • a távkonzultáció nem helyettesíti a személyes orvos-páciens találkozást;
 • távkonzultáció során rész-vizsgálat történik, az orvos az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokra és egészségügyi dokumentációkra alapozva fogalmazza meg javaslatát;
 • a Szolgáltató részére elküldött egészségügyi adatok hitelességéért és teljes körűségéért (bármilyen visszatartott adat vagy egészségügyi dokumentáció miatt az orvos a vélemény kialakításánál megtévesztésbe kerülhet) az Ügyfél kizárólagos felelősséggel tartozik;
 • az Ügyfél kizárólagos felelőssége a dokumentációk előzetes eljuttatása a Szolgáltató részére;
 • az Ügyfél hozzájárul egészségügyi adatai kezeléséhez a távkonzultáció során;
 • a távkonzultáció szolgáltatás során a Szolgáltató felelőssége a kialakított orvosi vélemény/javaslat megfogalmazásáig tart, az abban leírtak/elmondottak betartásáért és az elmaradásból eredő egészségi állapotban bekövetkezett változásért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.
 1. Szerződés létrejötte, annak megszűnése

VIII.1. A Szerződés abban az időpontban jön létre, amikor az Ügyfél első alkalommal megjelenik a Szolgáltatónál, és az írásos árajánlatot aláírja, esetenként a szóbeli ajánlatot elfogadja.

VIII.2. A Szerződés – a felek eltérő rendelkezése hiányában – határozott időtartamú. Az Ügyfél megrendelésétől az általa megrendelt szolgáltatás Szolgáltató általi nyújtásáig és teljesítéséig terjedő időre jön létre és lép hatályba. Ezen rendelkezéstől a felek külön megállapodásukban eltérhetnek.

VIII.3. A szerződés megszűnik:

 • a felek közös megegyezésével,
 • az Ügyfél halálával,
 • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
 • a Szolgáltató működési engedélyének a visszavonása esetén,
 • elállással,
 • azonnali hatályú felmondással.

VIII.4. A szerződés megszűnésekor az Ügyfél köteles a Szolgáltatót a harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségei alól mentesíteni. A szerződés megszűnése esetén a megrendelt, illetőleg a már teljesített szolgáltatások vonatkozásában a felek, illetőleg jogutódaik között megfelelő elszámolásnak van helye, amelynek során az Ügyfél vagy jogutódja köteles a Szolgáltató, vagy jogutódja részére megtéríteni a már teljesített szolgáltatások ellenértékét.

VIII.5. Az Ügyfél a Szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja, köteles azonban helytállni a Szolgáltató által már elvállalt kötelezettségekért (pl. a már a Szolgáltató által megrendelt közvetített szolgáltatások ellenértékét köteles megtéríteni). A Szerződést a Szolgáltató is bármikor jogosult felmondani, a felmondási időnek azonban elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy az Ügyfél a megrendelt szolgáltatás más általi elvégzéséről gondoskodhasson.

VIII.6. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatási szerződés vagy jelen ÁSZF valamely rendelkezését súlyosan megszegi, a Szolgáltató a Szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani. A Szolgáltatót a Szerződés ezen okból történő felmondása esetén az Ügyfél által megrendelt szolgáltatások megrendelés szerinti szolgáltatási díj 50%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg, amelyet a Megrendelő a Szolgáltató felmondásának a kézhezvételétől számított 8 napon belül, egy összegben, átutalással, vagy készpénzben köteles megfizetni.

 1. Panaszkezelés

IX.1. Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos reklamációk ügyében elsődlegesen a Szolgáltató által kijelölt személy jár el. Panaszt, reklamációt az Ügyfél személyesen (szóban vagy írásban) vagy írásban , email címen közölhet.

IX.2. Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatban panaszt, reklamációt kizárólag az Ügyféltől, illetve írásban igazolt meghatalmazottjától fogad el. Szóbeli panasz esetén Szolgáltató kéri, hogy Ügyfél a panaszt írásban is rögzítse. Szolgáltató a panaszt az átvételtől, illetőleg beérkezéstől számítva 30 napon belül bírálja el, és írásban értesíti az Ügyfelet annak eredményéről.

IX.3. Amennyiben az Ügyfél nem elégedett a Szolgáltatótól kapott válasszal, az alábbi szervekhez fordulhat:

 • a felügyeleti szervhez: ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., e-mail: , telefonszám: 06-1 -476-1100;
 • az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központhoz: (1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet) zöld szám: 06-80-620-055.
 • Betegjogi képviselet: http://www.obdk.hu/
 1. Záró rendelkezések

X.1. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Szolgáltatással kapcsolatosan felmerült vitájukat elsődlegesen békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek az értékhatár függvényében alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességének.

X.2. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. számú törvény és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos jogszabályok és szakmai protokollok az irányadóak, így különösen az alábbiak:

 • az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény;
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény;
 • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásáról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rend.
 • az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003 (X.20.) ESZCSM rendelet;
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.);
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
 • a Szolgáltatónál, valamint szerződött szolgáltató partnereinél érvényben lévő szakmai protokollok.